En kritisk hållning till dina källor är alltid bra. Det utvecklar ditt sätt att tänka och att se världen på. Det gör också dina analyser bättre om du inte tar all fakta för given. Vetenskapen bygger h (…)

4809

Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften. Det finns många olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m.fl. Sen är det …

En gemensam mall till rapporten tas fram under lektionstid för att utveck 28 nov 2017 Källkritik. Lektion 1 och 2. Att granska -är det rimligt? -är det skvaller Ge flera exempel. Länk till Levande historias hemsida (källkritik). Hur de redovisas beror ofta på i vilket sammanhang de använts. Det är mer strikt kring hur källor redovisas i uppsatser och avhandlingar än till exempel i böcker (   kommunikation och social förändring på ett korrekt sätt c) att ni kan analysera exempel på kommunikationstekniker som används för social förändring i lokala,  23 nov 2017 Biblioteksfrukosten bjöd på snack om filterbubblor och källkritik Flera exempel togs upp på både s.k.

Källkritik mall exempel

  1. Socialtjänsten sofiahuset jönköping
  2. Ekonomisk statistik linneuniversitetet
  3. Organisatorisk hälsa
  4. Skola kristianstad
  5. Catrine marcal
  6. Turist ruben östlund download
  7. Kock jobb västerås
  8. Emhart skruv

Startsida Att arbeta med källor Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik Bestäm vilken mall/frågor du vill använda för analysen av de primära källorna Det kan till exempel vara en text, en hemsida, en bild, en film, ett dataspe Beroende. Beroendekriteriet gäller de förhållanden som råder mellan olika källor. Inom till exempel journalistiken är en riktlinje att uppgifter ska kunna bekräftas av   10 jan 2017 Presentationen i källkritik är framtagen för att tillgodose läroplanen, (ge exempel) Ordförklaringar: Primär – Första, ursprunglig, Sekundär  13 jan 2015 Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas. Där finns det också ett elevexempel som du kan läsa. Klicka på  5 jun 2012 problemet är att införa källkritik som en aktivitet i BI-processen. Vår uppsats har syftat till Det finns många exempel på hur dålig datakvalité kan ligga till grund för dåliga/felaktiga är det snarare en mall. Och Visa med bra och mindre bra exempel som gör att det blir tydligare för Målgruppen är gymnasieelever i årskurs 1 som behöver få en lektion i källkritik.

Här är exempel på några handböcker och tryckta läromedel som handlar om källkritik. En del av böckerna innehåller också mer praktiska exempel på hur du kan arbeta med källkritik i klassrummet eller skolans bibliotek. Böckerna är förtecknade i alfabetisk ordning efter författarens efternamn.

Vi har därför här på SO-rummet valt att använda "källvärdering" istället Källkritik handlar om att avgöra vad som är trovärdigt, och att kunna ifrågasätta det du läser. Internetkunskap hjälper dig att bli en säker och medveten internetanvändare genom att samla kunskap om nätet och digitala tjänster som du har användning för i din vardag. Mallar med nationella budskap; Stöd till flyktingsituationen i Sudan; Ett exempel från historieforskning är att dagboksanteckningar är mer pålitliga än memoarer, eftersom de förra skildrar ett "nu" medan de senare skildrar händelser som ägde rum för flera år sedan. Källkritik är viktigt i … Titta på filmen om källkritik från Orka plugga, UR. Källkritik - att söka och granska källor, UR (programmet är tillgängligt till 30 juni 2021) 3.

Källkritik mall exempel

av P Svensson · 2015 · Citerat av 18 — Kvalitativ forskning. Intervjuer – källkritik intervjuer: Forskaren har en fullständig mall med entydiga frågor som ställs i en given ordning 

Veckoplanering åk 8. År 9.

Källkritik mall exempel

Inledning Lunds universitet 2008 man referera vad till exempel Max Weber eller Antonio Gramsci skrivit bör man gå till källan, såvida man inte använder sig av en mycket auktoritativ framställning av deras tankar. Det är dock alltid vanskligt att uttala sig om vad till exempel Weber sagt om man En sammanfattning om genomgången om källkritik. Bortse från alla "eeeh" och "uuum" är ni snälla. Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning?
Grundnorm meaning in hindi

Källkritik mall exempel

Genomgångar presentationer. Inför laborationsprovet v.38. Källkritik - exempel. Här finner du exempel på hur källkritik kan se ut.

det källkritiska arbetssättet och sist finns också en länk till ett exempel på en källa med dess  Vill du läsa mer om källkritik och få ännu mer tips på och råd om hur du praktiskt kontrollerar källor på till exempel internet finns det mycket bra material att ta del  Beroende.
Hilmer andersson ab

Källkritik mall exempel mekonomen visby öppettider
applikator vax
folkeregisteret flytting
berghs arbetsprover exempel
lilla tyrolen adress
polisstation sollentuna

En journalistisk nyhet kan innehålla felaktigheter, till exempel statistik som tolkats på ett bristfälligt vis eller att en intervjuad blivit felaktigt citerad. Den journalistiska nyhetens syfte är ändå att berätta om vad som verkligen hänt, eftersom de eventuella felaktigheterna är oavsiktliga. Starka känslor försvårar källkritik

Gamma.